ชื่อ : คุมาKM
อาชีพ : รับราชการ

คุมาKM
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
อ่าน : 127

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
 แสดงความคิดเห็น *
  
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)