สมัครคนล่าสุด

ชื่อ : TommieJawTU
อาชีพ : 

ชื่อ : a144.co.ilPP
อาชีพ : 

ชื่อ : Money Loan
อาชีพ : 

ชื่อ : CharleshabFI
อาชีพ : 

ชื่อ : Williamdib
อาชีพ : 

ชื่อ : พิสิฐ
อาชีพ : พนักงานมหาวิทยาลัย

  บันทึกล่าสุด

ชื่อบันทึก : การจัดการความรู้
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้ สายสนับสนุน
โดย : พิสิฐ

ชื่อบันทึก : แนวปฏิบัติที่ดี “งานประชุม”
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้61
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : แนวปฏิบัติที่ดี “งานวิจัย”
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้61
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : แนวปฏิบัติที่ดี “งานวารสาร”
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้61
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : แนวปฏิบัติที่ดี “งานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้61
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : แนวปฏิบัติที่ดี “วิชาการ”
ชื่อบล็อก : การจัดการความรู้61
โดย : ป้อง

  บันทึกที่ได้รับความนิยม

ชื่อบันทึก : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจการบิ
ชื่อบล็อก : ธุรกิจการบินพาณิชย์
โดย : อ.กวาง

ชื่อบันทึก : สรุปเนื้อหา “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่ว
ชื่อบล็อก : สรุปองค์ความรู้จากการอบรมต่าง ๆ
โดย : koorpai

ชื่อบันทึก : พุทธสุภาษิต: สพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา
ชื่อบล็อก : Knowledge Mgt
โดย : Dr. Chai

ชื่อบันทึก : แผนKM..MS...lpru
ชื่อบล็อก : คุมาKM
โดย : คุมาKM

ชื่อบันทึก : คุมาKM
ชื่อบล็อก : คุมาKM
โดย : คุมาKM

ชื่อบันทึก : อ.ษา
ชื่อบล็อก : ประกันคุณภาพ
โดย : nid

Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)