สมัครคนล่าสุด

ชื่อ : TobacwekTR
อาชีพ : 

ชื่อ : PashkevichlarmXA
อาชีพ : 

ชื่อ : FrankGrops
อาชีพ : 

ชื่อ : JeffreyPer
อาชีพ : 

ชื่อ : AnthonyRomWZ
อาชีพ : 

ชื่อ : IvantoiZeVC
อาชีพ : 

  บันทึกล่าสุด

ชื่อบันทึก : (เคลือณรงค์)เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (สกลวรรธน์) เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (ชฎากาญจน์) เทคนิคการสื่อสารที่มี
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (นันทพร)เทคนิกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (นิโลบล)เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (รุจิราวัลย์)เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิท
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

  บันทึกที่ได้รับความนิยม

ชื่อบันทึก : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจการบิ
ชื่อบล็อก : ธุรกิจการบินพาณิชย์
โดย : อ.กวาง

ชื่อบันทึก : สรุปเนื้อหา “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่ว
ชื่อบล็อก : สรุปองค์ความรู้จากการอบรมต่าง ๆ
โดย : koorpai

ชื่อบันทึก : พุทธสุภาษิต: สพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา
ชื่อบล็อก : Knowledge Mgt
โดย : Dr. Chai

ชื่อบันทึก : แผนKM..MS...lpru
ชื่อบล็อก : คุมาKM
โดย : คุมาKM

ชื่อบันทึก : คุมาKM
ชื่อบล็อก : คุมาKM
โดย : คุมาKM

ชื่อบันทึก : 123
ชื่อบล็อก : เทคนิคการเรียนการสอนและเทคนิคการเขียนงาน
โดย : nid

Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)