สมัครคนล่าสุด

ชื่อ : Romcikwix
อาชีพ : 

ชื่อ : CharlesHouffCN
อาชีพ : 

ชื่อ : ป้อง
อาชีพ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : ArnedjaImpamNR
อาชีพ : 

ชื่อ : DavidJef
อาชีพ : 

ชื่อ : MichaelnaxRJ
อาชีพ : 

  บันทึกล่าสุด

ชื่อบันทึก : (นิโลบล)เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (รุจิราวัลย์)เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิท
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (รุจิราภรณ์)เทคนิกการสื่อสารที่มีประสิทธ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (ทัศนีย์)เทคนิกการสื่อสารที่มีประสิทธิภา
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (ธีธนิน)เทคนิกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

ชื่อบันทึก : (ธีธนิน)แบบบันทึกความรู้หรือเทคนิคการปฏิ
ชื่อบล็อก : การจัดการองความรู้ 60
โดย : ป้อง

  บันทึกที่ได้รับความนิยม

ชื่อบันทึก : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจการบิ
ชื่อบล็อก : ธุรกิจการบินพาณิชย์
โดย : อ.กวาง

ชื่อบันทึก : สรุปเนื้อหา “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่ว
ชื่อบล็อก : สรุปองค์ความรู้จากการอบรมต่าง ๆ
โดย : koorpai

ชื่อบันทึก : คุมาKM
ชื่อบล็อก : คุมาKM
โดย : คุมาKM

ชื่อบันทึก : พุทธสุภาษิต: สพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา
ชื่อบล็อก : Knowledge Mgt
โดย : Dr. Chai

ชื่อบันทึก : ผลการประเมินปี 52
ชื่อบล็อก : ผลการประเมินปี52
โดย : nid

ชื่อบันทึก : 123
ชื่อบล็อก : เทคนิคการเรียนการสอนและเทคนิคการเขียนงาน
โดย : nid

Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)