ประวัติ
คลิ๊กดูขนาดจริง
คำนำหน้า :  นาง
ชื่อจริง :  ทัศนีย์
นามสกุล :  วัฒโล
นามแฝง :  somsa
ชื่อที่เลือกแสดง :  somsa
อีเมล :  tassanee.lpru@gmail.com
อาชีพ :  พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
องค์กร/บริษัท :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่ : 
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)