ประวัติ
คลิ๊กดูขนาดจริง
คำนำหน้า :  Great news
ชื่อจริง :  PamelaPiogeFM
นามสกุล :  ShannaDredaFM
นามแฝง :  MamieSkine
ชื่อที่เลือกแสดง :  ShannaDredaFM
อีเมล :  est.a.t.e.sharo.n@gmail.com
อาชีพ : 
ตำแหน่ง : 
องค์กร/บริษัท :  google
ที่อยู่ : 
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)