ประวัติ
คลิ๊กดูขนาดจริง
คำนำหน้า :  Great news
ชื่อจริง :  JaimeFesFM
นามสกุล :  ShannaDredaFM
นามแฝง :  Helenquege
ชื่อที่เลือกแสดง :  Helenquege
อีเมล :  e.s.t.a.te.sha.r.o.n.@gmail.co
อาชีพ : 
ตำแหน่ง : 
องค์กร/บริษัท :  google
ที่อยู่ : 
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)