ประวัติ
คลิ๊กดูขนาดจริง
คำนำหน้า : 
ชื่อจริง : 
นามสกุล : 
นามแฝง : 
ชื่อที่เลือกแสดง : 
อีเมล : 
อาชีพ : 
ตำแหน่ง : 
องค์กร/บริษัท : 
ที่อยู่ : 
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)