ประวัติ
คลิ๊กดูขนาดจริง
คำนำหน้า :  น.ส.
ชื่อจริง :  รุจิราภรณ์
นามสกุล :  แสงอินทร์
นามแฝง :  เต้
ชื่อที่เลือกแสดง :  รุจิราภรณ์
อีเมล :  -
อาชีพ :  พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
องค์กร/บริษัท :  คณะวิทยาการจัดการ
ที่อยู่ :  -
Copyright © mgts.ipru.ac.th  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6780 โทรสาร : 0-5424-1018 (ธุรการ), 0-5424-1019 (ประชาสัมพันธ์)